Tag: ความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง เป็นภาวะที่เกิดขึ้นมาได้ไม่รู้ตัว ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยที่ประสบปัญหาในโรคนี้เยอะมากขึ้น ในทางการแพทย์กล่าวได้ว่า เป็นเกี่ยวกับความดันเลือด ที่อยู่ภายในหลอดเลือดแดง มีค่าที่สูงกว่าปกติมากอยู่ตลอดเวลา ทำให้ต้องมีการรักษาโดยแพทย์ ไม่เช่นนั้นอาจจะอันตรายต่อสุขภาพ รุนแรงได้จนถึงขั้นที่เสียชีวิตได้เลย แล้วในสถานการณ์ตอนนี้ในทั่วโลก แนวโน้มมีโอกาสที่สูงขึ้นมาก จนทำให้เป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตเลยทีเดียว แล้วยังเป็นเหตุที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในโรคต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดในสมอง ความดันสมอง…