Tag: ของหวาน

อาหาร

ในการที่คนเรานั้นจะเลือกรับประทาน อาหาร ชนิดใดนั้น แน่นอนว่าเราก็จะต้องเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ แต่บางครั้งก็อาจจะมีการเผอเรอไปบ้างหรือตั้งใจบ้างก็มีเหมือนกัน เพราะความอร่อยของอาหารเหล่านนั้นนั่นเอง ซึ่งในที่นี้เราจะกล่าวถึง อาหาร ที่ทำให้คนเรานั้นเผลอใจไปและส่งผลต่อสุขภาพที่ไม่ดีตามมาในอนาคตได้ ดังนี้ เริ่มจากอาหารประเภท fast food (อาหารจานด่วน) หรือว่า junk…