Tag: กระเพาะ

กรดไหลย้อน

กรดไหลย้อน เป็นภาวะที่มันนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เพราะการเกิดนั้นมากจากทางด้านน้ำย่อยในส่วนของตัวกระเพาะที่ได้มีการย้อนกลับขึ้นมาในส่วนของบริเวณทางด้านหลอดอาหาร จึงอาจจะทำให้รู้สึกได้ว่าแสบร้อนและคลื่นไส้ได้แบบกระทันหัน แต่ทว่าอาการเหล่านี้ก็หายไปเองได้เหมือนกัน แต่ถ้ามีอาการที่แตกต่างหรือรุนแรงจะเกินไปก็ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาให้ทันถ่วงทีนั่นเอง อาการของ กรดไหลย้อน และสาเหตุที่ทำให้เป็น ในอาการของผู้ป่วยนั้นจะรู้สึกได้ว่าตัวเองมีการจุกแถวๆกลางอกและก็จะมีอาการแสบร้อนตามมาทันที แต่ก่อนหน้านั้นก็จะรับรู้ถึงการแน่นคอหรือมีน้ำรสเปรี้ยวไหลย้อนขึ้นมาได้ ทั้งนี้ยังมีอาการในขณะที่ทานอาหารจะทำให้กลืนอาหารลำบาก แต่ว่าผู้ป่วยบางรายก็จะสามารถมีอาการที่เป็นในลักษณะอื่นๆ นั้นเข้ามาปะปนด้วย เช่น เสียงแหบหรือไอเรื้อรัง…