Tag: กรดในกระเพาะ

โรคกรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อน คือ โรคที่ถือว่ามีสาเหตุนั้นมาจากการที่ทางด้านสารที่เป็นตัวคัดหลั่งในทางกระเพาะของตัวเราเองนั้นมีการไหลย้อนกลับไปที่หลอดอาหารไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของแก๊สหรือกรด  ทำให้เมื่อกรดหรือแก๊สไหลกันไปแบบย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหารมากขึ้นหรือบ่อยครั้งร่างกายก็จะเกิดอาการต่างๆตามมา เช่น มีอาหารออกมาจากลำคอ รู้สึกจุดเสียด มีรสเปรี้ยวขมในคอหรือปาก เป็นต้น ซึ่งความน่ากลัวของมันคืออาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้ เช่น ถ้าเป็นรุนแรงก็อาจทำให้เกิดแปลจนกลืนอาหารลำบาก นอกจากนี้โรคกรดไหลย้อนยังทำให้เกิดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งหลอดเลือดอาหารได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันโอกาสเกิดอาจจะยังพบได้น้อยแต่มันก็ถือเป็นอีกหนึ่งความน่ากลัวของโรคที่คงไม่มีใครอยากเป็น ฉะนั้นวันนี้เราจะพาไปดู 4…